Zvučne barijere

Zvučne barijere

Zvučne barijere na putevima, železnici i u industriji

Zvučne barijere efikasno i trajno smanjuju uticaj buke koju prouzrokuje saobraćaj i industrija i poboljšavaju kvalitet boravka pored saobraćajnica i industrijskih pogona.

Buka je neželjeni zvuk, koji štetno deluje na ljudski organizam - direktno na čulo sluha a indirektno i na ostale organe. 

Područja uz puteve i železnice obično su izložena visokom opterećenju bukom. Buka koju prouzrokuje saobraćaj ima brojne negativne uticaje na kvalitetu boravka i zdravlje ljudi koji žive pored saobraćajnica.

Zvučne barijere osim zaštite od buke, ograničavaju širenje prašine i smoga uzrokovanih prometom ili delovanjem industrije.

Vrste zvučnih barijera

Aluminijumske

Drvene

Transparentne

 

Aluminijumske zvučne barijere obezbeđuju visoku zvučnu izolaciju, a ujedno apsorbuju deo zvuka kojeg prouzrokuje saobraćaj na putevima i železnici. Dostupne su u različitim bojama iz RAL lestvice boja.

Izrađene su od aluminijumskih panela protiv buke i nosivih čeličnih HE stubova. 

Aluminijumske zvučne barijere su primerne i za smanjenje buke u industrijskim pogonima i trgovačkim objektima. Smanjuju buku u objektima i sprečavaju širenje buke u okruženje.

Opširnije

 

Apsorpcione ili refleksione drvene zvučne barijere  obezbeđuju visoku zvučnu izolaciju i apsorpciju buke.

Napravljeni su od prirodnog materijala, dubinski impregniranog drveta četinara i optimalno se slažu sa prirodnim boravišnim okruženjem.

Smanjuju uticaj buke koju prouzrokuje saobraćaj i sa time štite stanovnike pored puteva i železnice pred visokim opterečenjima od buke.

Izrađene su od drvenih panela dubinski impregniranog drveta četinara i HE nosača.

Opširnije

 

 

Zbog svoje providnosti, transparentne zvučne barijere vozaču ne daju osećaj anksioznosti i vizualno ga ne odvajaju od krajolika.

Obezbeđuju visoku izolaciju od buke koju prouzrokuje saobračaj.

Izrađene su od transparentnih panela protiv buke i čeličnih HE nosača.

Mogu se ugrađivati samostalno, a moguče ih je i kombinovati sa aluminijumskim ili drvenim panelima protiv buke.

Opširnije

 

Prednosti

  • brza i jednostavna izgradnja
  • dugotrajna zaštita protiv buke
  • odlične akustične karakteristike
  • otpornost na visoka statička i dinamička opterećenja
  • jednostavno održavanje
  • duga životna dob
  • funkcionalnost i estetika
  • reciklabilnost
Kombinovane zvučne barijere

Zaštita od buke u industriji

Industrijski pogoni često prouzrokuju buku. Buka ima negativan uticaj na zaposlene i stanovništvo koji živi u blizini industrijskih pogona. Zvučne barijere mogu efikasno i trajno ograničiti uticaj buke i omogućiti bolje radne uslove za zaposlene i stanovništvo koje živi u blizini industrijskih postrojenja.

Zvučne barijere u industriji

Mogućnost kombinovanja

Transparentne, aluminijumske i drvene panele protiv buke moguće je u zvučne barijere ugrađivati samostalno, a moguće ih je i međusobno kombinovati. Transparentne panele protiv buke se takođe mogu kombinovati i sa drugim vrstama ograda protiv buke (drvenocementne, betonske...).

Aluminijumske i transparentne ograde protiv buke

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom ?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  + 386 590 45 360
Fax: + 386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS