REŠENJA ZA INDUSTRIJU

Rešenja za industriju

Rešenja za industriju, svetleći reklamni natpisi, opremanje interijera, vizualne komunikacije, drvene palete.

Komponente za nautičku i kampersku industriju

Komponente za nautičku i kampersku industriju

 • vetrobranska stakla za čamce, jedrilice i druga plovila
 • zastakljivanje plovila
 • unutrašnji elementi za kamp kućice i  kampere (akrilna vratanca ormara, dekorativni plastični elementi)
 • plastična ogledala
 • različite komponente iz plastičnih materijala za plovila, kamp kućice i kampere
 • dekorativni plastični poluproizvodi
Svetlosni i reklamni natpisi

Svetlosni i reklamni natpisi

 • svetlosni natpisi
 • reklamni natpisi
 • LED reklamne table
 • neonski reklamni natpisi
Unutrašnji interijeri

Unutrašnji interijeri (ugostiteljski, turistički i javni objekti) 

 • dekorativni svetleći elementi
 • svetleći elementi unutrašnjeg interijera
 • table za usmeravanje
 • pultovi, police, dekorativni elementi...
Vizualne komunikacije

Vizualne komunikacije 

 • cenovnici, stalci za prezentaciju
 • oglasne table
 • table za usmeravanje
 • reklamni panoi
Drvene palete

Drvene palete i rešenja za pakovanje

 • drvene palete sa kockama
 • drvene palete sa letvama
 • drveni sanduci
 • namenska rešenja za pakovanje

Opširnije

 

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS