Reference

Reference - Multivario d.o.o.

Reference - Multivario d.o.o. – ograde protiv buke u Sloveniji, Srbiji i u Hrvatskoj.

Drvena zaštita od saobraćajne buke - Velika Gorica Hrvatska

Drveni zidovi za zaštitu od saobraćajne buke Velika Gorica

UGRAĐENI PROIZVODI:

Drvena ograda protiv buke

PANELI:

Jednostrano apsorbirajući drveni paneli WS1

KOLIČINA: 1300 m2

IZRADA: 2018

Drvena zaštita od saobraćajne buke - Bled Slovenija

Drvena ograda protiv buke Bled
Zaštita od saobraćajne buke Bled Slovenija
Zaštita od saobraćajne buke Bled

UGRAĐENI PROIZVODI:

Drvena i transparentna ograda protiv buke

PANELI:

Jednostrano apsorbirajući drveni paneli WS1

Transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 700 m2

IZRADA: 2018

Zaštita od buke toplotne pumpe - Trebnje Slovenija

Zaštita od buke toplotne pumpe
Zaštita od buke toplotne pumpe Trebnje
Aluminijumska zaštita od buke toplotne pumpe Trebnje Slovenija

UGRAĐENI PROIZVODI:

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

Konstrukcija:  čelični stupovi HEA 140

IZRADA: 2018

Zaštita od buke - Črnova Slovenija

Zaštita od saobraćajne buke Črnova
Transparentni zidovi za zaštitu od buke Črnova Velenje
Transparentni zidovi za zaštitu od buke Črnova Velenje

UGRAĐENI PROIZVODI:

Transparentni paneli protiv buke

IZRADA: 2018

Zaštita od buke čilera - Studentski dom Vukovar

Zaštita protiv buke čilera studentski dom Vukovar

UGRAĐENI PROIZVODI:

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

Konstrukcija:  čelični stupovi HEA 140

IZRADA: 2018

Zaštita od buke Lidl Čakovec

Zaštita od buke toplotne pumpe Lidl Čakovec

UGRAĐENI PROIZVODI:

Aluminijumska ograda protiv buke

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

KOLIČINA: 50 m2

IZRADA: 2018

Transparentna zaštita od buke Muta - Slovenija

Transparentna zaštita protiv buke Muta Slovenija

UGRAĐENI PROIZVODI:

Transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 250 m2

IZRADA: 2018

Zaštita od buke u industriji Bodovlje - Slovenija

Aluminijumska zvučna barijera u industriji Borovlje-Slovenija

UGRAĐENI PROIZVODI:

Drvena i transparentna ograda protiv buke

PANELI:

Aluminijumski paneli protiv buke AL-1S

Transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 155 m2

IZRADA: 2018

Zaštita od buke saobraćajne buke vijadukt Višnjevac Osijek

Transparentna zaštita od saobraćajne buke Višnjevac Osijek

UGRAĐENI PROIZVODI:

Transparentna ograda za zaštitu od buke

PANELI: Transparentni paneli 

KOLIČINA: 700 m2

IZRADA: 2018

Zaštita od buke auto perionica Šenkovec - Hrvatska

Zidovi za zaštitu od buke auto perionica Šenkovec

UGRAĐENI PROIZVODI:

Aluminijumska ograda protiv buke

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

KOLIČINA: 110 m2

IZRADA: 2018

Zidovi za zaštitu od industrijske buke - Mirna - Slovenija

Za poznatog slovenskog proizvođača vode, alkoholnih i nealkoholnih pića Dana,  projektirali smo i ugradili ogradu protiv industrijske buke. Zid za zaštitu od buke je izrađen od jednostrano - visoko apsorbirajućih i zvučno izolativnih, aluminijumskih - rupičastih panela AL-1S.
Ograda u antracit sivoj boji, usklađena je sa bojom fasade novoizgrađene tvornice.

Ograda protiv industrijske buke Dana antracit siva

UGRAĐENI PROIZVODI:

Aluminijumska ograda protiv buke

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

KOLIČINA: 145 m2

IZRADA: 2018

Zidovi za zaštitu od saobraćajne buke Popovec-Kašina - Hrvatska

Ograda od saobračajne buke Popovec Kašina

UGRAĐENI PROIZVODI:

Drvena i transparentna ograda protiv buke

PANELI:

Jednostrano apsorbirajući drveni paneli WS1

Transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 340 m2

IZRADA: 2018

Zaštita protiv buke - Pliva Zagreb

Zvučna zaštita rashladnih sistema Pliva Zagreb

UGRAĐENI PROIZVODI:

Aluminijumska ograda protiv buke

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

KOLIČINA: 140 m2

IZRADA: 2017

Zaštita od buke Pliva Zagreb
Zaštita protiv buke Pliva Zagreb

Zid za zaštitu od buke toplotne pumpe - Medvode

UGRAĐENI PROIZVODI:

Aluminijumska ograda protiv buke

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

IZRADA: 2017

Tunel za zaštitu od buke - Spar Zagreb

UGRAĐENI PROIZVODI:

Aluminijumska ograda protiv buke

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

KOLIČINA: 60 m2

IZRADA: 2017

 

Zaštita protiv buke Samobor - Hrvatska

Zvučna barijera autopraona Samobor

UGRAĐENI PROIZVODI:

Aluminijumska ograda protiv buke

PANELI: Jednostrano apsorbirajući paneli AL-1S

KOLIČINA: 61 m2

IZRADA: 2017

 
Zaštita protiv buke Samobor Hrvatska
Multivario-zaštita protiv buke Samobor

Drvena ograda protiv buke Križpolje - Hrvatska

Drvena ograda protiv buke Križpolje- Hrvatska
Drvene zvučne barijere Križpolje-Hrvatska
Drveni paneli protiv buke Križpolje-Hrvatska

UGRAĐENI PROIZVODI: Dveni paneli protiv buke 

KOLIČINA: 800 m2

IZRADA: 2017

Pogledajte video:

Drvena zvučna barijera - Sveti Ivan Žabno - Hrvatska

Drveni paneli protiv buke WS1-Sveti Ivan Žabno
Drvena ograda protiv buke Sveti Ivan Žabno

UGRAĐENI PROIZVODI: Drveni paneli protiv buke WS-1

KOLIČINA: 130 m2

IZRADA: 2017

Zvučna barijera Hitna pomoć - Beograd

Zvučna barijera Hitna pomoč Beograd
Zaštita protiv buke Hitna pomoč Beograd
Transparentna ograda protiv buke Hitna pomoč Beograd
Aluminijumski paneli protiv buke Hitna Pomoč Beograd

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke, vrata za izlaz i servisiranje

KOLIČINA: 1.450 m2

IZRADA: 2017

Ograda protiv buke Lidl Zagreb

Zvučna barijera-Lidl Zagreb
Zaštita protiv buke-Lidl Zagreb
Ograda protiv buke-Lidl Zagreb

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski paneli protiv buke

KOLIČINA: 66 m2

IZRADA: 2017

Ograda protiv buke Vodice - Hrvatska

Ograda protiv buke-Vodice - Hrvatska
Zaštita protiv buke - Vodice
Aluminijumski paneli protiv buke-Vodice

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke, vrata za izlaz i servisiranje

KOLIČINA: 1.450 m2

IZRADA: 2017

Zvučna barijera KBC Bežanijska kosa - Beograd

Transparentna ograda protiv buke KBC Bežanijska kosa Beograd

UGRAĐENI PROIZVODI: Transparentni paneli protiv buke, aluminijumski paneli protiv buke, vrata za izlaz i servisiranje

KOLIČINA: 320 m2

IZRADA: 2017

Zvučna barijera Revoz Novo mesto

Zaštita protiv buke-Revoz Novo mesto
Zvučna zaštita u industriji-Revoz Novo mesto
Zvučne barijere-Industrija-Revoz Novo mesto

Zvučna barijera uz Renault-ovu tvornicu Revoz u Novom mestu smanjuje širenje buke iz  industrijskog pogona u okolicu. Izrađena je od visoko apsorpcionih aluminijumskih panela protiv buke i transparentnih panela protiv buke.

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke, vrata za izlaz i servisiranje

KOLIČINA: 60 m2

IZRADA: 2016

Zaštita od buke Spar Zagreb

Ograda protiv buke Spar Zagreb
Zvučna barijera Spar Zagreb
Aluminijumska obloga zida Spar Zagreb

Ograda protiv buke uz trgovački centar Spar u Zagrebu izrađena je od dvostrano apsorpcijskih aluminijumskih panela protiv buke i transparentnih panela protiv buke Calvero. Do 5 m visoka zvučna barijera ograničava širenje buke između trgovačkog centra i stambenih zgrada uz centar. Jednostrano, visoko apsorpcioni aluminijumski paneli za zaštitu od buke Calvero ugrađeni na krovu trgovačkog centra, apsorbuju buku, prouzrokovanu delovanjem klimatskih uređaja na krovu centra.

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 393 m2

IZRADA: 2016

Zaštita od buke - Lipce

Aluminijumska ograda protiv buke Lipce
Aluminijumska obloga zida protiv buke Lipce
Transparentna ograda protiv Lipce

Jednostrano, visoko apsorpcioni aluminijumski paneli za zaštitu od buke ugrađeni na betonski zid u gradu Lipce kod Jesenica, apsorbuju buku, prouzrokovanu prometom na lokalnom putu i sa time smanjuju opterećenje bukom u naselju na suprotnoj strani betonskog zida. Transparentna ograda, ugrađena na suprotnoj strani puta, efikasno smanjuje opterećenje sa bukom, prouzrokovane prometom na putu.

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 630 m2

IZRADA: 2016

Zvučne barijere Mali Slatnik-Novo mesto

Ograda protiv buke Mali Slatnik-Novo mesto
Zvučna barijera Mali Slatnik Novo mesto
Ograda protiv buke Mali Slatnik-Novo mesto-3

Ograda protiv buke, ugrađena na Malem Slatniku kod Novog mesta, izrađena je od aluminijumskih i transparentnih panela protiv buke Calvero. Kuću pored lokalnog puta, štiti od buke, prašine i smoga.

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 80 m2

IZRADA: 2016

Ograda protiv buke Vrbovec - Križevci

Ograde protiv buke Vrbovec-Križevci-1
Zvučne barijere Vrbovec-Križevci
Ograde protiv buke Križevci-Vrbovec

Transparentni paneli protiv buke, ugrađeni na autoputu A12, odsjek Vrbovec - Križevci - Hrvatska.

UGRAĐENI PROIZVODI: Transparentna ograda protiv buke Calvero

KOLIČINA: 365 m2

IZRADA: 2016

Ograde protiv buke Bazara

Ograda protiv buke Bazara
Zvučne barijere Bazara
Ograde protiv Buke na autoputu-Bazara

U ograde protiv buke na autoputu H1 odsek Vogrsko Šempeter ugrađeni su aluminijumski i transparentni paneli protiv buke Calvero. Na transparentne panele je izvedena štampa crnih crta, koje sprečavaju naletanje ptica na prozirne panele.

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke

KOLIČINA: 560 m2

IZRADA: 2015

Ograde protiv buke Zagreb

Transparentne zvučne barijere-Zagreb
Transparentne ograde protiv buke-reference_Zagreb
Transparentne ograde protiv buke-Zagreb-1

Transparentna ograda protiv buke Calvero ugrađena je uz prelaz sa autoputa A3 (Bregana-Lipovac) na autoput A11 (Zagreb(Jakuševac) - Velika Gorica-Sisak). Ugrađena je na apsorpcione panele protiv buke.
Na transparentne ploče je izvedena štampa crnih crta, koje sprečavaju naletanje ptica na prozirne panele.

UGRAĐENI PROIZVODI: Transparentna ograda protiv buke Calvero

KOLIČINA: 2.000 m2

IZRADA: 2015

Ograde protiv buke Grobelno

Ograda protiv buke Grobelno
Transparentna ograda protiv buke
Ograde protiv buke-reference_Grobelno_3

Transparentna ograda protiv buke Calvero, ugrađena na vijaduktu u Grobelnom, ograničava širenje zvuka kojeg prouzrokuje saobraćaj na vijaduktu. Zbog svoje transparentnosti vozačima omogućava lep pogled na okolinu.

UGRAĐENI PROIZVODI: Transparentna ograda protiv buke Calvero

KOLIČINA: 440 m2

IZRADA: 2015

Ograde protiv buke Vrhnika-Brezovica

Ograde protiv buke Vrhnika-Brezovica
Zvučna barijera Vrhnika-Brezovica
Aluminijumske ograde protiv buke Vrhnika-Brezovica

Jedna je od najvećih ograda protiv buke u Sloveniji.  Čine je 11 pojedinačnih ograda protiv buke, koje bitno smanjuju nivo buke koju prouzrokuje saobraćaj na jednom odaobraćajno najopterećenijih deonica na autoputu A1 (Šentilj-Srmin)

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumska ograda protiv buke Calvero

 

KOLIČINA: 23.000 m2

IZRADA: 2014 i 2015

Ukupna dužina ograda protiv buke: 7,6

Ukupna površina svih ograda protiv buke: 34.000 m2

 

Pogledajte video

Ograde protiv buke Beograd - Pančevo

Ograde protiv buke na željeznicama-Beograd-Pančevo
Ograda protiv buke Beograd-Pančevo
Ograde protiv buke Beograd-Pančevo

Rekonstrukcija železničke pruge Beograd-Pančevo, duge 15 kilometara, počela je 2014. godine. Obnovljena pruga,  koja povezuje Pančevo sa Beogradom, omogućava brzinu vozova do 120 km/h. Aluminijumska ograda protiv buke Calvero smanjuje buku koju prouzrokuje saobraćaj i poboljšava kvalitet boravka stanovnika koji žive uz železničku prugu.

UGRAĐENI PROIZVODI: Aluminijumska ograda protiv buke Calvero

KOLIČINA: 1.400 m2

IZRADA: 2014 i 2015

Film o izgrađenoj železničkoj pruzi Beograd - Pančevo
(deo ograda protiv buke se može videti između 2,29 i 2,54, i 5,23 i 5,40 minuta videa)

Ograde protiv buke Škofja Loka

Ograde protiv buke privatni objekti-Škofja Loka
Transparentna ograda protiv Buke-Škofja Loka
Transparentna ograda protiv Buke-Škofja Loka-2

Transparentna ograda protiv buke Calvero, ugrađena na lokalnom putu u Škofjoj Loki, smanjuje širenje buke na objekt pored lokalnog puta, a ujedno stanovnicima u objektu i vozačima na putu ne sprečavaju pogled na okolinu.

UGRAĐENI PROIZVODI: Transparentna ograda protiv buke Calvero

KOLIČINA: 40 m2

IZRADA: 2015

Ograde protiv buke Krško

Transparentna ograda protiv buke Krško-1
Transparentna ograda protiv buke Krško-2
Transparentna ograda protiv buke Krško-3

Transparentna ograda protiv buke Calvero smanjuje buku koju prouzrokuje saobraćaj na železničkoj pruzi u Krškom.
Pored zaštite od buke, stanovnicima uz železničku prugu omogućen je pogled na reku Savu i stari deo grada Krško.

UGRAĐENI PROIZVODI: Transparentna ograda protiv buke Calvero

KOLIČINA: 240 m2

IZRADA: 2015

Želite više informacija o našim referencama ?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS