Paneli protiv buke AL-3

Paneli protiv buke AL-3

Paneli protiv buke AL-3 su aluminijumski refleksioni paneli koji odbijaju zvuk. Obezbeđuju efikasnu izolaciju od buke na područjima sa visokim opterećenjem bukom koju prouzrokuje saobraćaj.

Primereni su za izradu ograda protiv buke i zaštitu od buke stanovništva naseljenog pored puteva i železnice. Takođe su primereni i za smanjenje buke u industrijskim pogonima i sprečavanje širenja buke iz industrijskih pogona u okruženje.

Mogu se ugrađivati samostalno, a mogu se kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero. Na raspolaganju su u bilo kojoj boji po lestvici boja RAL.

Sastavni delovi

Aluminijumski paneli protiv buke AL-3 - presek

 

1 – gornji aluminijumski profil (neobojen)

2 – prednji aluminijumski lim – neperforiran

3 –  stražnji aluminijumski lim - neperforiran

4 – donji aluminijumski profil (neobojen)

Standardna visina: 500 mm

Standardna širina: 125 mm

Standardna debljina lima: 1,0 mm, 1,25 mm

Bočno zatvaranje: ekstrudirani aluminijumski profil debljine 1,3mm

U bočne profile ugrađeni su bočni gumeni profili tipa „o“.

Prednji i stražnji lim su bez perforacije i apsorpcionog materijala.

Moguća ugradnja između: HEA/HEB 140, 160, 180

Boje

Aluminijumski delovi panela protiv buke AL-3 su napravljeni od poboljšanih aluminijumskih legura, koje su otporne na vremenske uticaje i uslove ugradnje na putevima i železnicama. Lim od kojeg su napravljeni obojen je kod proizvođača aluminijumskog lima, što omogućava kontrolisano nanošenje boje i dugotrajnu postojanost nanosa boje. Paneli protiv buke AL-3 su na raspolaganju u bilo kojoj boji po lestvici boja RAL. Bojenje panela je važno samo zbog poboljšanja estetskoga izgleda panela, budući da dugotrajnu otpornost obezbeđuju već i odgovarajuće aluminijumske legure od kojih su paneli napravljeni.

Mogućnost kombinovanja

Aluminijumski paneli protiv buke AL-3 se mogu ugrađivati samostalno, a moguće ih je kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero.

Aluminijumske i transparentne ograde protiv buke

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS