Paneli protiv buke AL-2S

AL-2S-dvostrano apsorpcioni aluminijumski panel protiv buke

Paneli protiv buke AL-2S 

Paneli protiv buke AL-2S su dvostrani, apsorpcioni aluminijumski paneli.  Apsorbiraju zvuk sa obe strane panela. Obezbeđuju efikasnu zaštitu od buke na područjima sa visokim opterećenjem bukom koju prouzrokuje saobraćaj.

Takođe su primereni i za smanjenje buke u industrijskim pogonima i sprečavanje širenja buke iz industrijskih pogona u okruženje.

Mogu se ugrađivati samostalno, a mogu se kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero. Na raspolaganju su u bilo kojoj boji po lestvici boja RAL.

Sastavni delovi

Aluminijumski panel protiv buke AL-2S-presek

 

1 – gornji aluminijumski profil (neobojen)

2 – prednji –perforiran aluminijumski lim

3 – zaštitni polipropilenski sloj na mineralnoj vuni

5 – hidrofobna mineralna vuna

6 - cementna ploča

7 - hidrofobna mineralna vuna debljine

8 – stražnji – perforiran  aluminijumski lim

9 – donji aluminijumski profil (neobojen)

  • Standardna visina: 500 mm

  • Maksimalna dužina: 5.000 mm

  • Standardna širina: 125 mm

  • Debljina lima: 1,0 mm, 1,25 mm

  • Prednji lim: perforiran, prečnik perforacije 8 mm. Perforacija predstavlja približno 32 % površine prednjeg lima.

  • Stražnji lim: perforiran, prečnik perforacije 8 mm. Perforacija predstavlja približno 32 % površine stražnjeg lima.
  • Bočno zatvaranje: ekstrudirani aluminijumski profil debljine 1,3mm. U bočne profile ugrađeni su bočni gumeni profili tipa „o“.
  • Apsorpcioni materijal: hidrofobna mineralna vuna debljine 40 mm, spec. tež. 90-100 kg/m3
  • Cementna ploča: debljine 8 mm, spec. tež. 1.350 kg/m3
  • Moguća ugradnja između: HEA/HEB 140, 160, 180
Dvostrano apsorpcioni aluminijumski panel protiv buke AL-2S

Boje

Aluminijumski delovi panela protiv buke AL-2S su napravljeni od poboljšanih aluminijumskih legura, koje su otporne na vremenske uticaje i uslove ugradnje na putevima i železnicama. Lim od kojeg su napravljeni obojen je kod proizvođača aluminijumskog lima, što omogućava kontrolisano nanošenje boje i dugotrajnu postojanost nanosa boje. Perforacija prednjeg i stražnjeg, trapezoidno profilisanog lima izvodi se na već obojenom limu. Paneli protiv buke AL-2S su na raspolaganju u bilo kojoj boji po lestvici boja RAL. Bojenje panela je važno samo zbog poboljšanja estetskoga izgleda panela, budući da dugotrajnu otpornost obezbeđuju već i odgovarajuće aluminijumske legure od kojih su paneli napravljeni.

 

Zaštita protiv buke u industriji

 U industrijskim pogonima često nastaje buka koja ima negativne uticaje na zaposlene i stanovništvo koje živi pored industrijskih pogona. Aluminijumski paneli protiv buke AL-2S mogu jednostavno ograničiti uticaj buke i tako omogućiti bolje radne uslove za zaposlene i stanovništvo koje živi pored industrijskih pogona.

Pri planiranju industrijskih rešenja protiv buke je važno da zaštita protiv buke što manje ometa odvijanje radnog procesa, ujedno nudeći efikasnu zaštitu od buke.

Aluminijumska obloga zida Spar Zagreb
Zvučna barijera u industriji
Zaštita protiv buke u industriji

Mogućnost kombinovanja

Aluminijumski paneli protiv buke AL-2S se mogu ugrađivati samostalno, a moguće ih je kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero.

Aluminijumske i transparentne ograde protiv buke

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom ?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS