Paneli protiv buke AL-1S

Aluminijumski paneli protiv buke

Paneli protiv buke AL-1S

Paneli protiv buke AL-1S su jednostrani, visoko apsorpcioni aluminijumski paneli protiv buke. Omogućavaju efikasnu zaštitu protiv buke na područjima sa visokim opterećenjem bukom koju prouzrokuje saobraćaj.

Primereni su za izradu ograda protiv buke i zaštitu od buke stanovništva naseljenog pored puteva i železnice. Mogu se ugrađivati samostalno, a mogu se kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero.
Na raspolaganju su u bilo kojoj boji po
lestvici boja RAL.

Takođe su primereni i za smanjenje buke u industrijskim pogonima i sprečavanje širenja buke iz industrijskih pogona u okruženje.

Sastavni delovi

Aluminijumski panel protiv buke AL-1S

 

 

1 – gornji aluminijumski profil (neobojen)

2 – prednji –perforiran aluminijumski lim

3 – zaštitni polipropilenski sloj na mineralnoj vuni

4 – hidrofobna mineralna vuna

5 – stražnji aluminijumski lim

6 – donji aluminijumski profil (neobojen)

  • Standardna visina: 500 mm
  • Maksimalna dužina: 5.000 mm
  • Standardna širina: 125 mm
  • Debljina lima: 1,0 mm, 1,25 mm
  • Prednji lim: perforiran, prečnik perforacije 8 mm. Perforacija predstavlja približno 32 % površine prednjeg lima.
  • Stražnji lim: neperforiran
  • Bočno zatvaranje: ekstrudirani aluminijumski profil debljine 1,3mm. U bočne profile ugrađeni su bočni gumeni profili tipa „o“.
  • Apsorpcioni materijal: hidrofobna mineralna vuna debljine 50 mm, spec. tež. 90-100 kg/m3
  • Moguća ugradnja između: HEA/HEB 140, 160, 180
AL-1S-jednostrano apsorpcioni aluminijumski paneli protiv buke

Boje

Aluminijumski delovi panela protiv buke AL-1S su napravljeni od poboljšanih aluminijumskih legura, koje su otporne na vremenske uticaje i uslove ugradnje na putevima i železnicama. Lim od kojeg su napravljeni obojen je kod proizvođača aluminijumskog lima, što omogućava kontrolisano nanošenje boje i dugotrajnu postojanost nanosa boje. Perforacija prednjeg, trapezoidno profilisanog lima izvodi se na već obojenom limu. Paneli protiv buke AL-1S su na raspolaganju u bilo kojoj boji po lestvici boja RAL. Bojenje panela je važno samo zbog poboljšanja estetskoga izgleda panela, budući da dugotrajnu otpornost obezbeđuju već i odgovarajuće aluminijumske legure od kojih su paneli napravljeni.

Zaštita protiv buke u industriji

U industrijskim pogonima često nastaje buka koja ima negativne uticaje na zaposlene i stanovništvo koje živi pored industrijskih pogona. Aluminijumski paneli protiv buke AL-1S mogu jednostavno ograničiti uticaj buke i tako omogućiti bolje radne uslove za zaposlene i stanovništvo koje živi pored industrijskih pogona.

Pri planiranju industrijskih rešenja protiv buke je važno da zaštita protiv buke što manje ometa odvijanje radnog procesa, ujedno nudeći efikasnu zaštitu od buke.

AL-1S-jednostrano apsorpcioni aluminijumski paneli protiv buke
Zvučna barijera u industriji
Aluminijumski paneli protiv buke AL-1S- zaštita od buke u industriji

Mogućnost kombinovanja

Aluminijumski paneli protiv buke AL-1S se mogu ugrađivati samostalno, a moguće ih je kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero.

Transparentni i aluminijski paneli za zaštitu od buke

Proverite naše reference

Imate probleme sa bukom ?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS