OGRADE PROTIV BUKE

Ograde protiv buke

Ograde protiv buke

Ograde protiv buke su zvučne barijere, koje efikasno i trajno smanjuju uticaj buke koju prouzrokuje saobraćaj i poboljšavaju kvalitet boravka pored saobraćajnica.  Osim zaštite od buke, ograničavaju širenje prašine i smoga uzrokovanih prometom.

Područja uz puteve i železnice obično su izložena visokom opterećenju bukom. Buka koju prouzrokuje saobraćaj ima brojne negativne uticaje na kvalitete boravka i zdravlje ljudi koji žive pored saobraćajnica.

Paneli za zaštitu od buke, koji su osnovni elementi ograda protiv buke, pogodni su i za smanjenje buke u industrijskim pogonima i sprečavanje širenja buke iz industrijskih pogona u okruženje.

Vrste ograda protiv buke

Transparentne

Transparentne ograde protiv buke obezbeđuju visoku izolaciju od buke koju prouzrokuje saobračaj. Zbog svoje providnosti, vozaču ne daju osećaj anksioznosti i vizualno ga ne odvajaju od krajolika.

Aluminijske

Aluminijumske ograde protiv buke obezbeđuju visoku zvučnu izolaciju, a ujedno apsorbuju deo zvuka kojeg prouzrokuje saobraćaj na putevima i železnicii. Oni su dostupni u različitim bojama iz RAL lestvice boja.

Drvene

Drvene ograde protiv buke smanjuju uticaj buke koju prouzrokuje saobraćaj. Proizvedeni su od dubinski impregniranog drveta četinara, koje je trajno i idealno se stapa sa prirodnim okruženjem.

Prednosti

  • odlične akustične karakteristike
  • otpornost na visoka statička i dinamička opterećenja
  • otpornost na koroziju i neugodne vremenske uticaje
  • jednostavna montaža i održavanje
  • duga životna dob
  • funkcionalnost i estetika
  • reciklabilnost
Kombinovana ograda protiv buke

Mogućnosti kombinovanja

Transparentne, aluminijumske i drvene panele protiv buke moguće je ugrađivati samostalno, a moguće ih je i međusobno kombinovati. Transparentne panele protiv buke Calvero se takođe mogu kombinovati i sa drugim vrstama ograda protiv buke (drvenocementne, betonske...).

Aluminijumske i transparentne ograde protiv buke

Montaža

Paneli protiv buke  primereni su za ugradnju na ravnu, čvrstu podlogu. Montaža je brza i jednostavna, pošto je sve panela potrebno samo ubaciti među metalne HE nosače.
Pri montaži transparentnih i drvenih panela obavezna je upotreba dizalice, a aluminijumski paneli se najčešće mogu montirati bez upotrebe dizalica.

Bezbednost

Ugradnjom bezbednosnih čeličnih kablova moguće je dodatno povećati bezbednost ugrađenih panela protiv buke. Na raspolaganju su i brojna rešenja bezbednosnih čeličnih kablova koja sprečavaju ispadanje panela protiv buke u slučaju udara vozila u ogradu protiv buke.

Sertifikati i potvrde

Akustične i neakustične karakteristike panela protiv buke testirane su na institucijama akreditiranim za testiranje. Paneli protiv buke ispunjavaju zahteve evropskih standarda EN14388, EN1793 i EN179. Paneli imaju znak CE i odgovarajuću izjavu o karakteristikama proizvoda.

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom ?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  + 386 590 45 360
Fax: + 386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS