Održavanje panela protiv buke

Održavanje panela protiv buke

Održavanje panela protiv buke je važno za očuvanje dugog životnog veka panela.

Uputstva za upotrebu i održavanje aluminijumskih panela protiv buke

Aluminijumske panele protiv buke je na kraju svake zimske sezone potrebno očistiti (oprati) pravilno izabranim sredstvima za čišćenje. Za čišćenje se može koristiti voda sa dodatkom sredstava za čišćenje koja su primerena za čišćenje materijala i boja od kojih su izrađeni i paneli protiv buke.
Pri čišćenju je sa panela potrebno odstraniti sve mrlje i ostatke nastale zbog upotrebe supstanci za zimsko održavanje i čišćenje puteva.

Pri čišćenju je sa panela potrebno odstraniti sve mrlje i ostatke nastale zbog upotrebe supstanci za zimsko održavanje i čišćenje puteva.

Pri čišćenju nije dozvoljena upotreba agresivnih hemijskih supstanci, koje mogu oštetiti boju na aluminijumskim panelima. Za čišćenje se ne smeju upotrebljavati abrazioni, peskasti ili materijali oštrih ivica, ili tečnosti sredstava za čišćenje koja sadrže abrazione supstance kao što su pesak i sl.

Neizvođenje čišćenja panela može prouzrokovati nastanak vodorastvorljivih soli, koje povećavaju poroznost premaza boje panela i omogućavaju penetraciju agresivnih supstancija u panel i sastavne delove panela.

Paneli ne smeju biti ispostavljeni direktnom uticaju agresivnih hemijskih supstanci, a posebno ne sredstvima koja se koriste za zimsko čišćenje puteva.

Uputstva za upotrebu i održavanje transparentnih panela protiv buke

Transparentne panele protiv buke je potrebno barem jednom godišnje, na kraju svake zimske sezone, očistiti (oprati) pravilno izabranim sredstvima za čišćenje. Transparentna punila panela protiv buke su osetljiva na grebanje, zato je za njihovo  čišćenje preporučljiva upotreba vode sa dodatkom sredstava za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu za čišćenje posuđa ili pranje karoserije automobila.

Pri čišćenju nije dozvoljena upotreba agresivnih hemijskih supstanci, a posebno ne benzina, acetona itd., koji mogu permanentno oštetiti transparentno punilo panela.

Za čišćenje se ne smeju koristiti abrazioni, peskasti ili materijali sa oštrim ivicama, ili tečnosti sredstava za čišćenje koja sadrže abrazione supstance poput peska i sl.

Paneli ne smeju biti izloženi direktnom uticaju agresivnih hemijskih supstanci, a posebno ne sredstvima koja se koriste za zimsko čišćenje puteva.

Gumeni zaptivači

Tokom čitavog veka korišćenja, na panelima moraju ostati gumeni zaptivači koji su ugrađeni u njima.

Gumenu zaptivači sprečavaju direktni kontakt između aluminijumskih delova panela protiv bukei i HE nosačima i smanjuju prenos vibracija na panele.

Želite opširnije informacije?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel.: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS