Montaža aluminijumskih panela protiv buke

Montaža aluminijumskih panela protiv buke

Montaža aluminijumskih panela protiv buke

Montaža aluminijumskih panela protiv buke brza je i jednostavna. Pošto su paneli laki, montažu niskih ograda protiv buke obično izvodimo upotrebom merdevina. Kod viših ograda protiv buke se pri montaži preporučuje upotreba dizalice.
Aluminijumski paneli protiv buke su primereni za ugradnju na čvrstu, ravnu, betonsku podlogu. Pri montaži moramo sprečiti eventualne kontakte sa gvozdenom konstrukcijom ograde protiv buke. Tokom montaže ne smemo odstraniti gumene zaptivače koji su ubačeni u bočni aluminijumski profil panela.

Prikaz ugradnje u HEA/HEB stub

Aluminijumski paneli protiv buke - prikaz montaže

 

1 – stub HEA/HEB

2 – stražnji aluminijumski lim panela

3 - hidrofobna mineralna vuna

4 – prednji aluminijumski lim panela

5 – bočni aluminijumski profil aluminijumskog panela – neobojen

6 – gumeni zaptivač tipa »O«

Kombinacija aluminijumskih i transparentnih panela

Aluminijumski i transparentni paneli protiv buke Calvero se međusobno jednostavno kombinuju. Dimenzije uzdužnih aluminijumski profila na transparentnim i aluminijumskim panelima međusobno su usklađene, tako da su kontakti između obe vrste panela nepropustivi za zvuk. 

 

Kombinovanje aluminijumskih i transparentnih panela protiv buke

 

1 – akrilna ploča transparentnog panela protiv buke

2 – uzdužni – donji aluminijumski profil transparentnog panela

3 – aluminijumski panel protiv buke

4 - uzdužni – gornji aluminijumski profil transparentnog panela

Želite opširnije informacije?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS