Dubinska impregnacija drvenih panela protiv buke

Upotreba sertifikovanog drveta


Drvo je obnovljiv i reciklabilan materijal. Daje osećaj topline, koji može dati samo prirodni materijal. Paneli protiv buke Wood  solutions su napravljeni od evropskog, FCS i PEFC sertifikovanog drveta. Upotreba sertifikovanog drveta, koje se koristi za izradu panela protiv buke Wood solutions obezbeđuje da drvo dolazi iz šuma kojima se pravilno i odgovorno upravlja.

Upotreba sertifikovanog drveta za drvene panele protiv buke

Dubinska impregnacija drvenih panela protiv buke

Dubinska impregnacija drvenih panela protiv buke

Drvo je trajan materijal. Ako ga ne napadnu štetočine, poput gljiva i insekata, može služiti svojoj svrsi dugi niz godina.

Deblo drveta sastavljeno je od dva osnovna dela. Srčevina se nalazi u centralnom delu debla, a beljika u spoljašnjem delu debla. Beljika je manje otporna na vremenske uticaje i napade štetočina.

Osnovna svrha dubinske impregnacije drveta je povećanje otpornosti beljike. Postoje različiti načini zaštite drveta, iako samo dubinska impregnacija u autoklavima omogućava da impregnaciono sredstvo prodre duboko u beljiku drveta, obezbeđujući time dugotrajnu zaštitu drveta.

Dubinska impregnacija drvenih panela protiv buke, koju izvodi Wood solutions, je u skladu sa zahtevima standarda DIN 68800/3 i EN 351-1.
Za impregnaciju se koriste netoksičke soli na bazi bakra. Paneli protiv buke Wood solutions napravljeni od dubinski impregniranog drveta četinara i imaju garanciju proizvođača na 10 godina ako ugrađeni drveni panel nije u neposrednom kontaktu sa zemljom.

Presek debla drveta
Oplatna daska panela protiv buke pre impregnacije

Oplatna daska panela protiv buke pre impregnacije

Oplatna daska panela protiv buke nakon impregnacije

Oplatna daska panela protiv buke nakon impregnacije

Dodatna zaštita bojenjem

Poznato je da je glavni uzrok za hemijske promene u drvetu i mehaničke degradacije površine drveta UV spektar svetlosnog zračenja. Sa hemijskog stanovišta, drvo je kompleksan biopolimer, koji sadrži celulozu, hemicelulozu i lignin, koji je posebno važan za čvrstoću drveta. Lignin apsorbuje UV zrake, zbog čega dolazi do degradacije drveta zbog procesa foto oksidacije i foto žutenja. Da bismo usporili ovaj proces, drvo moramo zaštititi premazima koji sadrže puno anti UV dodataka.

Wood solutions za dodatnu zaštitu drveta koristi foto katalitičke premaze na bazi vode. Drveni delovi sa foto katalitičkim premazima se pri upotrebi vode samostalno čiste.

 

 

 

 

 

Boje drvenih panela protiv buke

Želite opširnije informacije?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS