Drveni paneli protiv buke WS1

Drveni paneli protiv buke WS1

Drveni paneli protiv buke WS1

Drveni paneli protiv buke WS1  su jednostrani apsorpcioni paneli protiv buke. Napravljeni su od prirodnog materijala, dubinski impregniranog drveta četinara. Jer su napravljeni od prirodnog materijala, drveta, optimalno se slažu sa prirodnim boravišnim okruženjem.

Dubinski impregnirano drvo četinara je dugotrajno zaštićeno od napada štetočina, zbog čega drveni paneli WS1 imaju garanciju proizvođača na 10 godina.

Opširnije o dubinskoj impregnaciji drveta

Sastavni delovi

Sastav drvenog panela protiv buke WS1

 

  • Drveni okvir panela - napravljen od vertikalnih i horizontalnih dubinski impregniranih drvenih nosećih letvi
  • Zadnja strana panela -puno zatvoren drveni oplatni zid panela
  •   Zaštitna mreža protiv prašine -  štiti apsorpcioni materijal u panelu od prašine
  • Apsorpcioni materijal - mineralna vuna debljine 50 mm, gustoća 90-100 kg/m3
  • Dekorativne drvene letve - na apsorpcionoj strani panela
  • EPDM gumeni zaptivač - omogućava zaptivenost spoja između drvenog panela i nosećeg metalnog stuba

Drvene komponente panela protiv buke međusobno su spojene nerđajućim ekserima i zavrtnjima.

Standardne dimenzije i akustična svojstva

Maksimalna dužina: do 4.000 mm
Standardne visine: 500/1000/1500/2000 mm
Standardna debljina: 120 mm

Apsorpcija zvuka: DL = 12 dB, kategorija A4 - po standardu EN 1793-1
Zvučna izolacija DLR = 29 dB, kategorija B3 - po standardu EN 1793-2, RW = 34 dB

Mogućnost izbora boja

Dubinski impregnirano drvo u autoklavima je tipične,  svetlo zelene boje. Svetlo zelena boja je takođe i osnovna boja drvenih panela protiv buke.

Paneli su na raspolaganju i u drugim bojama, što postižemo dodatnim bojenjem drvenih delova panela bojama na bazi vode. Dodatna zaštita panela bojenjem povećava otpornost drveta proti UV zraka i time produžava životni vek panela protiv buke.

 

Boje drvenih panela protiv buke

Vizualna rešenja

Drveni paneli protiv buke na apsorpcionoj strani mogu imati različite reljefne oblike.

Drveni paneli protiv buke-vertikalna orijentacija letvi

Vertikalna orijentacija letvi

Drveni paneli protiv buke- orijanetacija letvi tipa Dama

Orijentacija tipa "Dama"

Drveni paneli protiv buke-horizontalna orijentacija letvi

Horizontalna orijentacija letvi

Drveni paneli protiv buke-dijagonalna orijentacija letvi

Dijagonalna orijentacija letvi

Mogućnosti kombinovanja

Drvene panele sa različitim modelima postavljanja letvi na apsorpcionoj strani je moguće različito kombinovati i time stvoriti različite vizualne izglede ograda protiv buke.

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje dijagonala

Dijagonalno

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje  strelica

Strelica

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje Dama

Dama

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje horizontalno i vertikalno

Horizontalno/Vertikalno

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje romb

Romb

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje horizontalno

Horizontalno

Kombinacija drvenih i transparentnih panela protiv buke.

Kombinacija drveni i transparentni panela protiv buke

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS