Drveni paneli protiv buke WOOD

Drveni paneli protiv buke WOOD

Drveni paneli protiv buke WOOD

Drveni paneli protiv buke WOOD  su refleksioni paneli protiv buke.  Napravljeni su od prirodnog materijala, dubinski impregniranog drveta četina koje se optimalno slaže sa prirodnim boravišnim okruženjem.

Dubinski impregnirano drvo četinara je dugotrajno zaštićeno od napada štetočina, zbog čega drveni paneli WOODPOL imaju garanciju proizvođača na 10 godina.

Opširnije o dubinskoj impregnaciji drveta

Sastavni delovi

Drveni panel za zaštitu od buke  Wood-prednja strana

Paneli protiv buke Wood su refleksioni paneli, koji ne apsorbiraju zvuk, ali imaju visoku zvučnu izolaciju. Dekorativne oplatne letve na prednjoj strani panela su dimenzija 50 x 20 mm. Mogu ići dijagonalno ili horizontalno. 
Moguće su brojne kombinacije boja panela. Paneli su primereni za ugradnju na čvrstu betonsku podlogu. Noseći stubovi su obično stubovi HEA/HEB 160. Panele je moguće kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke.

 

  • Drveni okvir panela - napravljen od vertikalnih i horizontalnih dubinski impregniranih drvenih nosećih letvi
  • Zadnja i prednja strana panela -puno zatvoren drveni oplatni zid panela
  • EPDM gumeni zaptivač - omogućava zaptivenost spoja između drvenog panela i nosećeg metalnog stuba

Drvene komponente panela protiv buke međusobno su spojene nerđajućim ekserima i zavrtnjima.

 

 

Drveni panel protiv buke Wood-zadnja strana

Standardne dimenzije i akustična svojstva

Maksimalna dužina: do 4.000 mm
Standardne visine: 500/1000/1500/2000 mm
Standardna debljina: 120 mm
Zvučna izolacija DLR = 26 dB, kategorija B3 - po standardu EN 1793-2, RW = 32 dB

 

Mogućnost izbora boja

Dubinski impregnirano drvo u autoklavima je tipične,  svetlo zelene boje. Svetlo zelena boja je takođe i osnovna boja drvenih panela protiv buke.

Paneli su na raspolaganju i u drugim bojama, što postižemo dodatnim bojenjem drvenih delova panela bojama na bazi vode. Dodatna zaštita panela bojenjem povećava otpornost drveta proti UV zraka i time produžava životni vek panela protiv buke.

Boje drvenih panela protiv buke

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS