Drveni paneli protiv buke

Drveni paneli protiv buke

Drveni paneli protiv buke

Drveni paneli protiv buke (drveni zidovi za zaštitu od buke), omogućavaju efikasnu zaštitu od buke na putevima i železnicama. Napravljeni su od prirodnog materijala, dubinski impregniranog drveta četinara i optimalno se slažu sa prirodnim boravišnim okruženjem.

Drvo je već vekovima jedan od najčešće korišćenih materijala u građevinarstvu. Ako je pravilno zaštićen od napada štetočina, poput gljiva i insekata, može dugotrajno služiti svojoj svrsi.

Dubinska impregnacija drveta omogućava dugotrajnu zaštitu drveta od štetočina, a time i mogućnost dugotrajne upotrebe proizvoda napravljenih od ovog materijala.

Opširnije o dubinskoj impregnaciji drveta

Vrste drvenih panela protiv buke

Panel WS1

Jednostrani apsorpcioni panel.
Apsorpcioni materijal: mineralna vuna.  
Apsorpcija zvuka 12 dB.
Zvučna izolacija 29 dB 

Opširnije

Panel WOODPOL

Jednostrani apsorpcioni panel.
Apsorpcioni materijal: poliester.  
Apsorpcija zvuka 127dB.
Zvučna izolacija 26 dB 

Opširnije

Panel WOOD

Refleksioni drveni panel protiv buke.
Zvučna izolacija panela: 29 dB.
Panel ima sa obe strane pun zatvoren drveni oplatni zid.

Opširnije 

Kombinovani panel protiv buke TECHNOWOOD

Jednostrani apsorpcioni panel protiv buke. Prednja strana panela protiv buke (izložena izvoru buke) napravljena je od perforiranog aluminijumskog lima, a zadnja strana panela od duboko impregnirane drvene oplate.
Apsorpcioni materijal: mineralna vuna.
Apsorpcija zvuka 8 dB.
Zvučna izolacija 27 dB.

Drveni paneli za zaštitu od buke Technowood - prednja strana panela
Drveni panel protiv buke TECHNOWOOD zadnja strana panela

Sastav drvenog panela protiv buke

Sastav drvenog panela protiv buke

Vizualna rešenja

Drveni paneli protiv buke-vertikalna orijentacija letvi

Vertikalna orijentacija letvi

Drveni paneli protiv buke-horizontalna orijentacija letvi

Horizontalna orijentacija letvi

Drveni paneli protiv buke-dijagonalna orijentacija letvi

Dijagonalna orijentacija letvi

Mogućnosti kombinovanja

Drvene panele sa različitim modelima postavljanja letvi na apsorpcionoj strani je moguće različito kombinovati i time stvoriti različite vizualne izglede ograda protiv buke.

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje dijagonala

Dijagonalno

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje strelica

Strelica

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje Dama

Dama

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje horizontalno i vertikalno

Horizontalno / Vertikalno

Drveni paneli protiv buke-kombinovanje romb

Romb

Drveni panel za zaštitu od buke - kombinacija horizontalno

Horizontalno

Kombinacija drvenih i transparentnih panela protiv buke.

Kombinacija drveni i transparentni paneli protiv buke

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom ?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  + 386 590 45 360
Fax: + 386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS