Drvene palete

Drvene palete

Drvene palete

Drvene palete jedno su od najčešće korišćenih pomagala, koje omogućava siguran transport i manipulaciju raznovrsnih proizvoda.
Obično su izrađene od drveta četinara. Dimenzija, oblik i sama struktura palete prilagođena je vrsti, težini i obliku robe.

Vrste paleta

Drvene palete sa letvama

Paleta z morali 1

Palete sa letvama su snažne, robusnije građene, primerene za pakovanje teške robe.
Manipulacija paletom moguća je sa dve strane

Česte dimenzije paleta sa letvama:

2000 x 1000 mm, 2000 x 1500 mm, 2000 x 2000 mm
3000 x 1000 mm, 3000 x 1500 mm, 3000 x 2000 mm
4000 x 1000 mm, 4000 x 1500 mm, 4000 x 2000 mm

Drvene palete sa kockama

Paleta s kockami

Palete sa kockama omogućavaju manipulaciju sa sve četiri strane palete. Dimenzije sastavnih delova palete prilagođene su vrsti, dimenziji i težini robe koja se njima transportuje.

Česte dimenzije paleta sa kockama:

1000 x 1000 mm, 1000 x 1200 mm, 1000 x 1500 mm
1200 x 800 mm, 1200 x 900 mm, 1200x 1000 mm

Drveni sanduci

Drveni sanduci ili "box palete" izrađeni su od drvenog dna palete, koje omogućava manipulaciju sandukom i drvenim obodom koji sprečava rasipanje tovara spakovanog u drveni sanduk.
Konstrukcija i izrada drvenog sanduka prilagođeni su vrsti robe koja je spakovana u sanduk.

Termička obrada

Palete možemo termički obraditi u skladu sa zahtevima standarda ISPM 15. Termički obrađene palete žigosane su žigom koji potvrđuje izvedenu termičku obradu.