Aluminijumski profili

Aluminijumski profili

Aluminijumski profili transparentnih panela protiv buke su prilagođeni nosećim stubovima među koje su ugrađeni transparentni paneli protiv buke. Njihove tehničke karakteristike moraju odgovarati statičkim i dinamičkim  zahtevima, koje za konkretno mesto ugradnje moraju ispunjavati transparentni paneli protiv buke.

 

Aluminijumski profili transparentnih panela protiv buke

Vrste aluminijumskih profila

Bočni profili

Bočni profili omogućavaju ugradnju transparentnih panela u noseće HE stubove. Na raspolaganju su profili za ugradnju među stubove:

HE 100, 120, 140, 160, 180, 200 i 220. 

U profile su ugrađeni "o" gumeni zaptivači, koji obezbeđuju zaptivanje između panela protiv buke i nosećeg stuba, smanjuju prenos vibracija na panel i sprečavaju direktni kontakt između aluminijumskog profila i čeličnog HE stuba.  

Bočni aluminijumski profili transparentnih panela protiv buke

Uzdužni profili

Uzdužni profili su važni za postizanje zahtevanih statičkih i dinamičkih karakteristika panela.

U uzdužne profile su ubačeni "U" gumeni zaptivači, koji obezbeđuju zaptivenost između akrilne ploče i aluminijumskog profila, te smanjuju prenos vibracija na transparentno punilo panela. 

Široki izbor različitih uzdužnih aluminijumskih profila omogućava izradu optimalnog transparentnoga panela, koji odgovara statičkim i dinamičkim zahtevima.

Uzdužni aluminijumski profili transparentnog panela protiv buke

Sistemski, uzdužni profili

Sistemski, uzdužni profili omogućavaju jednostavnu ugradnju  transparentnih panela u ogradu protiv buke po visini. Spojevi između pojedinačnih transparentnih panela su nepropustivi za zvuk, za nepropustivost nije potrebna ugradnja dodatnih materijala za zaptivanje.

Sistemski, uzdužni aluminijumski profili takođe omogućavaju i kombinovanje transparentnih i aluminijumskih panela protiv buke Calvero. 

 

Prikaz kombinovanja transparentnih panela protiv buke

kombiniranje transparentnih panela protiv buke

Prikaz kombinovanja transparentnih i aluminijumskih panela protiv buke

Kombiniranje aluminijumskih i transparentnih panela protiv buke

Boje

Aluminijumski profili su napravljeni od aluminijumskih legura, koje su dugotrajno otporne na vremenske uticaje i uslove ugradnje na putevima i železnicama. Mogu biti bezbojni, ili pak praškasto obojeni bilo kojom bojom po lestvici boja RAL. Bojenje panela je važno samo zbog poboljšanja estetskoga izgleda panela, budući da dugotrajnu otpornost obezbeđuju već i odgovarajuće aluminijumske legure od kojih su napravljeni paneli.

Želite opširnije informacije?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  +386 590 45 360
Fax: +386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS