Aluminijumski paneli protiv buke

Aluminijumski paneli protiv buke

Aluminijumski paneli protiv buke

Aluminijumski paneli protiv buke Calvero  obezbeđuju efikasnu zaštitu protiv buke na područjima sa visokim  opterećenjem bukom koju prouzrokuje saobraćaj.

Primereni su za izradu zvučnih barijera ili ograda protiv buke  i zaštitu protiv buke stanovnika koji žive pored puteva i uz železnicu. Imaju dugu životnu dob, a njihova montaža i održavanje brzi su i jednostavni.

Mogu se ugrađivati samostalno, a moguće ih je kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero ili sa drugim vrstama panela protiv buke. Na raspolaganju su u bilo kojoj boji  po lestvici boja RAL.

Aluminijumski  paneli protiv buke takođe su primereni i za smanjenje buke u industrijskim pogonima i sprečavanje širenja buke iz industrijskih pogona u okruženje.

Aluminijumski paneli protiv buke

Vrste aluminijumskih panela protiv buke

Panel AL-1S

Jednostrani apsorbcioni aluminijumski panel protiv buke. Omogućava apsorpciju zvuka sa jedne strane panela protiv buke.

Opširnije

Panel AL-2S

Dvostrani apsorbcioni aluminijumski panel protiv buke. Omogućava apsorpciju zvuka sa obe strane panela protiv buke.

Opširnije

Panel AL-3

Refleksioni aluminijumski panel protiv buke. Ne apsorbuje zvuk, nego ga odbija. Omogućava visoku zvučnu izolaciju od buke.

Opširnije

Prednosti

  • odlična zvučna izolacija i visoka apsorpcija zvuka
  • otpornost na visoka statička i dinamička opterećenja

  • otpornost na koroziju i vremenske uticaje

  • jednostavna montaža i održavanja

  • primereni za ugradnju na putevima, železnicama i u industriji

  • mogućnost kombinovanja sa transparentnim panelima protiv buke CALVERO

  • mogućnost kombinovanja sa akustičnim apsorberima Oktagon 

  • mogućnost recikliranja

  • duga životna dob

Aluminijumski paneli protiv buke Calvero na železnici

Boje

Aluminijumski paneli protiv buke su izrađeni od poboljšanih aluminijumskih legura, koje su otporne na vremenske uticaje i uslove ugradnje na putevima i železnicama. Paneli su na raspolaganju u bilo kojoj boji po lestvici boja RAL. Bojenje panela je važno samo zbog poboljšanja estetskoga izgleda panela, budući da dugotrajnu otpornost obezbeđuju već i odgovarajuće aluminijumske legure od kojih su paneli napravljeni.

Zaštita protiv buke u industriji

Industrijski pogoni često prouzrokuju buku, što ima negativan uticaj na zaposlene i stanovništvo koji živi u blizini industrijskih pogona. Aluminijumski paneli protiv buke Calvero efikasno ograničavaju uticaj buke i omogućuju bolje radne uslove za zaposlene i stanovništvo koje živi u blizini industrijskih postrojenja.

Pri projektiranju industrijskih rešenja za zaštita od buke važno je da izolacija protiv buke što manje ometa odvijanje radnog procesa, istovremeno pružajući efikasnu zaštitu od buke.

Zvučne barijere-industrija

Mogućnost kombinovanja

Aluminijumski paneli protiv buke CALVERO se mogu ugrađivati samostalno, a moguće ih je kombinovati sa transparentnim panelima protiv buke Calvero.

Aluminijumske i transparentne ograde protiv buke

Proverite naše reference

Imate problema sa bukom?

Multivario d.o.o.
Jedinščica 52
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel:  + 386 590 45 360
Fax: + 386 590 45 361
e-mail: info@multivario.si

KONTAKTIRAJTE NAS